Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 15.3.2022 aktualizáciu Príručky pre prijímateľa SIEA na verziu 6.0.