Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 9.0

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky pre prijímateľa, verzia 9.0, účinnú od 08.03.2023.

Upravené a doplnené boli postupy:  pri vysporiadaní finančných vzťahov, postupy v súvislosti s ukončovaním programu a aktualizované prílohy 4.3.5.1 Výpočet oprávnených mzdových výdavkov zamestnancov DOP a 4.3.5.3 Výpočet oprávnených mzdových výdavkov zamestnancov DOP Ministerstvo