Aktualizácia v časti FAQ Voda

Často kladené otázky k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2015-8 sú doplnené o otázku číslo 2.