Aktualizácia Výzvy na odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.5.1

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia aktualizuje Výzvu na odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

dátum vyhlásenia výzvy: 8.3.2017

dátum uzávierky výzvy: otvorená

Viac informácií nájdete v časti  Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov.