Často kladené otázky k 17. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17, ktoré sú zverejnené v rámci 17. výzvy.