Často kladené otázky k 43. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43, ktoré sú zverejnené v rámci 43. výzvy.