Často kladené otázky k 45. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45, ktoré sú zverejnené v rámci 45. výzvy.