Často kladené otázky k výzve č.79

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila znenie často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, ktoré sú zverejnené v časti FAQ Energetika.