Deň otvorených dverí na Ministerstve životného prostredia SR

V sobotu 18. júna 2016 sa v priestoroch ministerského átria na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave konal Deň otvorených dverí Ministerstva životného prostredia SR. Stovky návštevníkov mali príležitosť vidieť stánky viacerých organizácií ministerstva, pozrieť sa do kancelárie ministra, prípadne sa v rámci sprievodného programu plaviť po Dunaji. Pred budovou ministerstva bola vystavená záchranárska technika aj mobilná stanica na meranie kvality ovzdušia zo SHMÚ.

V infostánku Operačného programu Kvalita životného prostredia sa návštevníci dozvedeli aktuálne informácie o možnostiach získania finančnej podpory z eurofondov na enviroprojekty.

Tí najmenší sa zabavili súťažou Koleso šťastia s atraktívnymi cenami, ktorá zároveň preverila ich znalosti z environmentálnej oblasti.

Foto: MŽP SR