FAQ k 1. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle FAQ (často kladené otázky) k 1. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015, ktoré nájdete v časti Často kladené otázky (FAQ)/ FAQ Voda.