Mali by ste záujem o informačný seminár k výzve číslo 38 alebo k výzve číslo 40?

Vážení potenciálni žiadatelia, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka s cieľom zistenia Vášho záujmu o informačný seminár k vyhlásenej výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 zameranej na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc), alebo k vyhlásenej výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).
Predpokladaný termín konania informačných seminárov je jún 2018.

 

https://goo.gl/forms/UojO7HfDQ20asLYF3

Dotazník môžete vypĺňať v termíne do 11. mája 2018.