ONLINE informačný seminár k 56. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizuje ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 Termín a miesto konania:

5. apríla 2022 (utorok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.

 

Prihlásiť sa môžete elektronicky na e-mailovú adresu: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk najneskôr do 31.03.2022

 

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR