ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k 62. výzve – prezentácie na stiahnutie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizovalo dňa 23.06.2021 ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (výzva č. 62). 

Prezentácie z uvedeného informačného seminára sú zverejnené v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy.