ONLINE informačný seminár k 62. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (výzva č. 62)

Termín a miesto konania: 23. júna 2021 (streda), dištančná forma (online) o 09:15 hod.

Prihlásiť sa môžete elektronicky na e-mailovú adresu: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk najneskôr do 18.06.2021

Pozvánku na informačný seminár nájdete TU