Oznam o navýšení alokácie 26. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na zvýšený záujem o vypracovanie dokumentov starostlivosti prostredníctvom 26. výzvy a dôležitosť jeho podpory, pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 71 tis. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 4 071 000 EUR.