Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35 zameranej na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva, v termíne uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola, t.j. 15.07.2020.  Dôvodom uzatvorenia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany žiadateľov.