Oznam o vydaní Usmernení č. 5 k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 18. apríla 2018 vydalo Usmernenia č. 5 k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci.