Oznam o zverejnení Schémy regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 2. augusta 2016 bola na webovom sídle OP KŽP zverejnená Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020.