Oznam pre potenciálnych žiadateľov o NFP – testovanie verejnej časti systému ITMS2014+

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v mene Úradu vlády SR informuje potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok o možnosti zapojiť sa do testovania verejnej časti systému ITMS2014+ s cieľom vylepšiť jeho používanie a funkcionalitu.
V prípade Vášho záujmu nájdete bližšie informácie na: https://www.itms2014.sk/oznamenia/oznamenie?id=8e2a6d2b-6f6d-47dd-b9d3-c74d8d61f602.
Vopred Vám ďakujeme za Vašu ochotu a čas.