Oznámenie poskytovateľa č. 01/2022, Oznámenie poskytovateľa č. 02/2022 a Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila Oznámenie poskytovateľa č. 01/2022, Oznámenie poskytovateľa č. 02/2022 a Hromadnú zmenu zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF.