VZOR ZMLUVY O NFP

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP zo dňa 11. 11. 2019

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy

Archív

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 28. 05. 2019

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 29. 11. 2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 15.05.2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 09.01.2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 03. 07. 2015

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 17. 02. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 23. 03. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 14. 04. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 25. 05. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 06. 12. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 15. 02. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 14. 03. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 13. 04. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 31. 05. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 15. 12. 2017

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP – výzva OPKZP-PO1-SC142-2015-5

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 2 – Predmet podpory NFP

Príloha 3 – Finančné opravy

 

Oznámenie Poskytovateľa č. 1/2018 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Oznámenie Poskytovateľa č. 2/2018 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Oznámenie Poskytovateľa č. 3/2018 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Oznámenie Poskytovateľa č. 4/2018 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC421-2017-30 a výzva OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – bez čl. 15 – 18

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA  výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – pre rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 5 – Finančné opravy

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 5 – Finančné opravy

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC451-2017-19

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – pre rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 5 – Finančné opravy

Plnomocenstvo


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 15. 05. 2019

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – bez čl. 15 – 18

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

 

Archív

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dna 19.2.2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 17.5.2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 11. 06. 2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 5. 12. 2018