VZOR ZMLUVY O NFP

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP zo dňa 20.01.2023

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP – výzva č. OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy


Nový vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP – aplikácia zásobníka projektov v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015, zo dňa 15.06.2021

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP – aplikácia zásobníka projektov v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015 po úprave v nadväznosti na zmeny v Systéme riadenia verzia 10 zo dňa 13.01.2021

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – režim sledovania zmien

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP – aplikácia zásobníka projektov v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – režim sledovania zmien

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Finančné opravy

Archív

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 07.07.2022

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 17.05.2022

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 08.03.2022

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 15.06.2021

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 27.01.2021

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 31.12.2020

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 19.08.2020

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 11.11.2019

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 28.05.2019

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 29.11.2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 15.05.2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 09.01.2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 15.12.2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 31.05.2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 13.04.2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 14.03.2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 15.02.2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 06.12.2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 25.05.2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 14.04.2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 23.03.2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 17.02.2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 03.07.2015


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP – výzva OPKZP-PO1-SC142-2015-5

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 2 – Predmet podpory NFP

Príloha 3 – Finančné opravy


Oznámenie Poskytovateľa č. 1/2018 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Oznámenie Poskytovateľa č. 2/2018 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Oznámenie Poskytovateľa č. 3/2018 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Oznámenie Poskytovateľa č. 4/2018 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Oznámenie Poskytovateľa č. 1/2020 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 2/2020 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 3/2020 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 4/2020 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 5/2020 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 6/2020 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 7/2020 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 01/2021 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 02/2021 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 03/2021 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 01/2022 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Oznámenie Poskytovateľa č. 02/2022 o zmene Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

Príloha č. 1 Hromadnej zmeny zmluvy – konsolidovaná verzia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC411-2022-74

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy 


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy 

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy 

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy 

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy 

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy 

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy 

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy 

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy 

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 4 – Finančné opravy

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC421-2017-30 a výzva OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – bez čl. 15 – 18

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA  výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – pre rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 5 – Finančné opravy

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 5 – Finančné opravy

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC451-2017-19

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – pre rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 5 – Finančné opravy

Plnomocenstvo

Hromadná zmena zmluvy podľa § 59 zákona o príspevku z EŠIF

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 01.10.2023

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky pre mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 4 – Finančné opravy

Dokumenty so sledovaním zmien

 

Archív

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 14.06.2023

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 17.06.2022

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 14.09.2021

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 16.02.2021

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 14.08.2020

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 25.05.2020

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 15.05.2019

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 05.12.2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 11.06.2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 17.05.2018

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 19.02.2018