Oznámenie o navýšení alokácie 4. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na indikovaný zvýšený dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov, pristupuje k zvýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu č. 4 zameranú na monitorovanie environmentálnych záťaží o 742 tis. EUR (zo zdrojov EÚ).
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 6 622 000 EUR.