Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2017-20

SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach pripravili pre žiadateľov dňa 14.3.2017 informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla .

Termín a miesto konania : Košice , utorok 14. marec 2017

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

Program:

09:30 – 10:00                     Registrácia účastníkov

10:00 – 10:10                     Predstavenie činnosti IPC pre EŠIF Košice

10:10 – 12:00                     Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30                     Prestávka

12:30 – 16:00                     Diskusia a osobné konzultácie

 

Pozvánka na seminár Košice

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 10.3.2017 do 12.00 h .

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Banskej Bystrici pripravili pre žiadateľov dňa 24.3.2017 informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla .

Termín a miesto konania : Banská Bystrica , piatok 24. marec 2017

Veľká sieň MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26

Program:

09:30 – 10:00                     Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00                     Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30                     Prestávka

12:30 – 16:00                     Diskusia a osobné konzultácie

 

Pozvánka na seminár Banská Bystrica

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 20.3.2017 h .

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.