Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti v podnikoch – Košice a Banská Bystrica – OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Košice Vás pozývajú na

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC421-2017-30

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

 

Termín a miesto konania: Košiceutorok 17.10.2017

Malá zasadacia sála , Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

 

Program:

9:30 – 10:00                     Registrácia účastníkov

10:00 – 10:15                     Predstavenie IPC a aktuálnych výziev pre MSP

10:00 – 12:00                     Základné informácie o výzve OPKZP-PO4-SC421-2017-30

12:00 – 12:30                     Prestávka

12:30 – 15:00                     Diskusia a osobné konzultácie

 

Pozvánka na seminár v Košiciach

 

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: viera.kominakova@siea.gov.sk v termíne do piatku 13.10.2017 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica Vás pozývajú na

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC421-2017-30

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

 

Termín a miesto konania: Banská Bystrica – utorok 24.10.2017

Veľká sieň (1. poschodie) na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica


Program:

9:30 – 10:00                    Registrácia účastníkov

10:00 – 10:10                   Predstavenie činnosti IPC Banská Bystrica

10.10 – 12.00                   Základné informácie o výzve OPKZP-PO4-SC421-2017-30

12:00 – 12:30                   Prestávka

12:30 – 15:00                   Diskusia a osobné konzultácie

 

Pozvánka na seminár Banská Bystrica

 

Z  svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: viera.kominakova@siea.gov.sk v termíne do piatku 20.10.2017 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.