Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39) v Trnave

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno – poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 39. výzve zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (OPKZP-PO4-SC441-2018-39).

 

Termín a miesto konania:

28.05.2018 o 9.30 v Trnave

Kongresová sála Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava


Program:

9.00 – 9.30     Registrácia účastníkov

9.30 – 9.40     Predstavenie činnosti IPC TTSK

9.40 – 11.30    Základné informácie o výzve

11.30 – 12.00  Prestávka

12.00 – 14.00  Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 23.05.2018 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

 

Pozvánka na seminár