Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC421-2017-30 zameranú na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

k 30. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

 

Termín a miesto konania:

12.10.2017 o 10.00 Bratislava

 Zasadacia miestnosť č.207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava


 Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00 Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30 Prestávka

12:00 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: viera.kominakova@siea.gov.sk v termíne do 11.10.2017 do 12.00 h.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti je možné prihlásiť maximálne 2 osoby z jednej spoločnosti.

 

Pozvánka na seminár Bratislava