Pozvánka na seminár o podpore efektívneho využívania energie

O možnostiach, ako získať odbornú a aj finančnú pomoc pri opatreniach zameraných na znižovanie spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov, sa bude hovoriť na seminári O podpore efektívneho využívania energie aktuálne, ktorý sa uskutoční  v prvý deň veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA v stredu 6. apríla 2016 v Bratislave.

Seminár sa uskutoční od 10.00 h do 13.00 h v Programovom centre v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave. Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Na podujatí sa bude hovoriť o podporných mechanizmoch, ktoré sú pripravené v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Témou budú dopytovo orientované výzvy určené pre verejný sektor a pre podnikateľov, ale aj aktuálne informácie z národného projektu Zelená domácnostiam, ktorý je tiež súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Prezentácie zo seminára zverejnení SIEA na stránke www.zitenergiou.sk.

Počas veľtrhu bude k dispozícii aj bezplatné energetické poradenstvo týkajúce sa projektu Zelená domácnostiam, v rámci ktorého môžu domácnosti získať poukážky na inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie. Odborné poradenstvo SIEA bude prebiehať v stánku č. 333 v hale D.

Všeobecné informácie k možnostiam finančnej podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu návštevníci veľtrhu získať v stánku Ministerstva životného prostredia SR v hale B1/705.

Podrobný program seminára je k dispozícii na stránke SIEA.