Pozvánka na seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou

O aktuálnych možnostiach ako získať podporu pri energetických opatreniach sa bude hovoriť na seminári Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou, ktorý sa uskutoční počas veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA vo štvrtok 23. marca 2017 v Bratislave.

Seminár sa uskutoční od 10.00 h do 13.00 h v Salóne architektov v hale A0 v areáli výstaviska Incheba v Bratislave.

Podujatie organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Prvé prednášky budú venované pripravovaným zmenám európskych smerníc v oblasti energetiky a akčnému plánu energetickej efektívnosti, vrátane nastavenia cieľov do roku 2020. Prezentované budú aj možnosti podpory v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z Operačného programu Kvalita životného prostredia vrátane aktuálnej druhej výzvy zameranej na obnovu verejných budov a národný projekt Zelená domácnostiam.

Prezentácie zo seminára zverejnení SIEA na stránke www.zitenergiou.sk.

Počas veľtrhu bude k dispozícii aj bezplatné energetické poradenstvo. Špecialisti SIEA budú rady a odporúčania poskytovať v stánku č. 340 v hale D.

Všeobecné informácie k možnostiam finančnej podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu návštevníci veľtrhu získať aj v stánku Ministerstva životného prostredia SR  č. 705, ktorý je umiestnený v hale B1. Podrobný program seminára je k dispozícii na stránke SIEA.