Pracovný tím Operačného programu Kvalita životného prostredia sa so svojimi skúsenosťami pri implementácii podelil s rumunskými kolegami

Slovensko je jednou z prvých členským krajín Únie, ktorým sa podarilo schváliť dokument Národná stratégia manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky a splniť tak jednu z dôležitých ex ante kondicionalít pre čerpanie eurofondov v oblasti adaptácie krajiny na klimatickú zmenu. Túto povinnosť stanovil Brusel všetkým 28 členom s termínom plnenia do konca roka 2016. Tím z ministerstva vnútra, ktorý ma v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na starosti zlepšovanie pripravenosti a riadenia mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy, sa v rámci medzinárodnej spolupráce rozhodol podeliť sa s dobrou praxou a odovzdať svoje skúsenosti ďalej. Stalo sa tak na neformálnom stretnutí s kolegami z Rumunska, medzi ktorými nechýbali zástupcovia tamojšieho rezortu vnútra, ministerstva pre európske fondy – riadiacim orgánom, pracovníci generálneho inšpektorátu pre mimoriadne situácie a tiež partneri z Európskej investičnej banky (JASPERS).

navsteva 2

 

navsteva1