Prihláste sa na informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre Vás pripravili informačné semináre k výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Informačné semináre sa budú konať:

11. júna 2018 v Prešove, pozvánka a program – možnosť prihlásiť sa do 7. júna 2018

12. júna 2018 v Žiline, pozvánka a program – možnosť prihlásiť sa do 6. júna 2018 – z dôvodu nedostatočného naplnenia kapacity bol informačný seminár zrušený

13. júna 2018 v Nitre, pozvánka a program (návratka) – možnosť prihlásiť sa do 4. júna 2018

 

Záujemcov si dovoľujeme upozorniť, že v prípade nedostatočného naplnenia kapacít, môže byť informačný seminár zrušený.