Príručka pre prijímateľa k implementácii NP „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“– PO6, verzia 2.2

Ministerstvo životného prostredia, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnil aktualizovanú verziu Príručka pre prijímateľa k implementácii NP „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“– PO6, verzia 2.2

Aktualizáciou bol upravený termín na predloženie záverečnej ŽoP.