Problematika nárastu cien

V súvislosti s problematikou nárastu cien na trhu (rast cien stavebných komodít, prác, tovarov a služieb), ktorá ovplyvňuje celkovú investičnú náročnosť projektov, pristúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného k prijímaniu viacerých opatrení, ktoré by mali umožniť žiadateľom/prijímateľom dofinancovať zvýšené investičné nároky projektov z prostriedkov NFP a/alebo dodatočného príspevku.

Aktuálne informácie k tejto problematike sú zverejnené v časti Problematika nárastu cien.