Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1 (schéma pomoci de minimis)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 29.12.2020 zverejnilo Schému pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1  (schéma pomoci de minimis)