Schéma na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (schéma pomoci de minimis)

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že zverejnilo Schému na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (schéma pomoci de minimis), ktorú nájdete v časti Dokumenty/Štátna pomoc.