Školenia pri prijímateľov ITMS2014+

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že vzhľadom na obsiahlejšie zmeny v systéme ITMS2014+, CKO v spolupráci s informačno-poradenskými centrami aktuálne pripravuje školenia pre používateľov verejnej časti ITMS2014+. Ich realizácia závisí od vývoja pandemickej situácie a je predbežne plánovaná na september 2021.