Upozornenie – 01.01.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní

Upozornenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že 01.01.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), upozorňujeme žiadateľov/ prijímateľov na potrebu postupovať od 01.01.2019 pri zadávaní zákaziek podľa aktuálnej verzie Príručky k procesu verejného obstarávania, avšak so zohľadnením zmien vyplývajúcich z uvedenej novely.