Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného prostredia 2018

Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného prostredia 2018 sa uskutočnila v piatok 30. novembra 2018.

Konferencia bola priestorom na zhodnotenie si roka 2018, predstavenie plánov na rok 2019 a inšpiráciu príkladmi dobrej praxe za ktoré veľmi pekne ďakujeme prijímateľom projektov Liptovská Teplička – Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2. stavba, Technologické vybavenie zberného dvora v obci Sačurov a Budova Strednej priemyselnej školy stavebnej Emila Belluša.

Na záver bolo zo strany prijímateľov vyslovené veľké poďakovanie jednotlivým sprostredkovateľským orgánom za vzájomnú pomoc a ústretovosť pri implementácie projektov za čo sa chceme poďakovať aj my.

Všetky prezentácie z konferencie si môžete stiahnuť tu.