Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti stavebných povoľovacích konaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita Životného prostredia (ďalej ako „RO OP KŽP“) vyhlasuje Výzvu č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov na obdobie 1/2021 – 12/2023 v oblasti stavebných povoľovacích konaní v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov je platná do termínu 31.1.2021.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov v oblasti stavebných povoľovacích konaní

Prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých expertov