Zhrnutie usmernení pre prijímateľov a RO v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus), vyhlásenú vládou SR dňa 12.3.2020​, si Vám dovoľujeme dať do pozornosti dokument s názvom „​Zhrnutie usmernení pre prijímateľov a RO v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu“, ktorý vydal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán za účelom zhrnutia usmernení týkajúcich sa oblasti verejného obstarávania, ktoré vydala Európska komisia, Úrad pre verejné obstarávanie a Centrálny koordinačný orgán v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu. Uvedený dokument je dostupný na nasledujúcom odkaze: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/3617_opatrenia-v-oblasti-vo-ek-uvo-cko.pdf.