Zmena termínu seminára

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu termínu informačných seminárov pre žiadateľov k výzvam OPKZP-PO4-SC441-2017-35 a OPKZP-PO4-SC411-2017-36, ktoré prebehnú v jeden deň štvrtok 22.februára 2018 o 10,00 h. v miestnosti č.207, budova SIEA 1.posch., Bajkalská 27, Bratislava.

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

k 35. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35

4.4.1 Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

a

k 36. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36

4.1.1 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

  

Termín a miesto konania:

štvrtok 22.02.2018 o 10.00 Bratislava

Zasadacia miestnosť č.207, budova SIEA 1.posch., Bajkalská 27, Bratislava

 

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve OPKZP-PO4-SC441-2017-35

11:30 – 12:00 Prestávka

12:00 – 13:30 Základné informácie o výzve OPKZP-PO4-SC411-2017-36

13:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

Pozvánka