Dokument OP KŽP (verzia 1)

Dňa 28. októbra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020. Schválenú verziu nájdete na nasledujúcom odkaze

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Prílohy OP KŽP:

Uznesením vlády SR č. 175/2014 na svojom rokovaní dňa 16.4.2014 vláda SR schválila návrh operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý môžete nájsť na stránke:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23421.