KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV

Kritériá pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.5 – platnosť od 24. 08. 2023

 

Archív

Kritériá pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.4 – platnosť od 30. 03. 2023

Kritériá pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.3 – platnosť od 16. 12. 2021

Kritériá pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.2 – platnosť od 29. 09. 2020

Kritériá pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.1 – platnosť od 12. 07. 2017

Kritériá pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.0 – platnosť od 11. 04. 2016

Kritériá pre výber projektov OP KŽP, verzia 1.0