Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky k Prioritnej osi 4

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 1.12.2023 zverejnila Usmernenie k odkladu zabezpečenia pohľadávky za výdavky za dodané tovary/služby/práce uplatnené v ŽoP doručených poskytovateľovi do 8.12.2023.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 31.10.2023 zverejnila Usmernenie k odkladu zabezpečenia pohľadávky za výdavky za dodané tovary/služby/práce uplatnené v ŽoP doručených poskytovateľovi do 30. novembra 2023

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 15.11.2022 zverejnila Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky za výdavky za dodané tovary/služby/práce uplatnené v ŽoP doručených poskytovateľovi do 30.11.2022.