Plán hodnotenia OP KŽP / Evaluation plan of OP QE

Plán hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 3.1; 30. december 2019)

Plán hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 3.0; 25. jún 2019)

Plán hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2.1; 14. august 2017 – prijatý Monitorovacím výborom OP KŽP procesom per rollam)

Plán hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2.0; 12. máj 2016)

Plán hodnotenia Operačného programu Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 1.0; 28. apríl 2015)