Výročné správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia

Zhrnutie pre občanov – Výročná správa o vykonávaní OP KŽP za rok 2019

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2018

Zhrnutie pre občanov – Výročná správa o vykonávaní OP KŽP za rok 2018

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2017

Zhrnutie pre občanov – Výročná správa o vykonávaní OP KŽP za rok 2017

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2016

Zhrnutie pre občanov – Výročná správa o vykonávaní OP KŽP za rok 2016

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za roky 2014-2015

Zhrnutie pre občanov – Výročná správa o vykonávaní OP KŽP za rok 2014 – 2015