Informačný seminár k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 a OPKZP-PO1-SC111-2019-58 v Banskej Bystrici

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pre Vás pripravilo informačný seminár k výzvam s OPKZP-PO1-SC111-2019-56 a OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (výzva č. 56) a na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (výzva č. 58).

Termín a miesto konania: 21. január 2020 (utorok), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Mestský úrad v Banskej Bystrici , Československej armády 26, Veľká sieň (1. poschodie)

Program:

9:00     –   9:30     Registrácia účastníkov

9:30     –   9:45     Prezentácia Informačno – poradenského centra pre EŠIF BBSK

9:45     –   12:00   Informácie k výzve č. 56

12:00   –   12:30   Prestávka

12:30   –   14:30  Informácie k výzve č. 58

14:30   –   16:00   Diskusia a osobné konzultácie

 

Prihlásiť sa môžete zaslaním informácie na e-mail: ipc@banskabystrica.sk do 17.1.2020, alebo do naplnenia kapacity miestnosti. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené malé občerstvenie.