INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na informačné aktivity.

Termín a miesto konania:
14. decembra 2017 / Bratislava
zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.)
budova Vodohospodárskej výstavby, š. p.
Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves

Program:
09:50 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 11:10 Základné informácie o výzve OPKZP-PO1-Info-2017-28
11:10 – 11:20 Prestávka
11:20 – 12:00 Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
12:00 – 12:30 Osobné konzultácie

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 12.12.2017.
Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. V prípade nízkeho záujmu bude informačný seminár zrušený. Účasť na seminári je bezplatná.
Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.

Pozvánka na stiahnutie