Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) – OPKZP-PO1-SC141-2019-55

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 55. výzve zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) – OPKZP-PO1-SC141-2019-55.

Termín a miesto konania semináru:

Bratislava – budova Vodohospodárskej výstavby na Karloveskej ulici č. 2 v Bratislave, 6. poschodie, zasadacia miestnosť č. 601

Pondelok  18. november 2019 o 10:00

Seminár je určený len pre zástupcov VÚC a zástupcov subjektov ústrednej správy – organizácie štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

Cieľom informačného semináru je odprezentovať podmienky poskytnutia príspevku predmetnej výzvy a poskytnúť potenciálnym žiadateľom odpovede na otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s danou výzvou a to za účelom zabezpečenia úspešného predloženia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.