Pozvánka na semináre Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

O tom, kedy sa domácnostiam oplatí investovať do využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako ich využívať čo najefektívnejšie a aké budú podmienky projektu „Zelená domácnostiam“ sa bude hovoriť na seminároch, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje v auguste 2015 v Trnave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom národného projektu SIEA s názvom „Zelená domácnostiam“ je vyčlenených 45 miliónov eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podmienky podpory z projektu Zelená domácnostiam SIEA zverejní začiatkom augusta na pripravovanej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Domácnosti budú môcť o podporu vo forme poukážok požiadať neskôr. Už teraz sa však môžu na investíciu pripraviť a zvážiť, či je pre nich vhodná. Podporu bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky a len pri inštaláciách vykonaných odborne spôsobilými osobami s osvedčením na výkon tejto činnosti. Podmienkou spustenia projektu je, okrem iného, vytvorenie zoznamu oprávnených zariadení a taktiež zoznamu zhotoviteľov, ktorí sa zaviažu dodržiavať zmluvné podmienky pri inštalácii podporených systémov, ako aj  pri preplácaní poukážok. Práve táto prípravná fáza je pre spustenie projektu kľúčová.

Semináre na tému „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach“ sa uskutočnia 17. 8. 2015 v Trnave, 18. 8. 2015 v Banskej Bystrici a 20. 8. 2015 v Košiciach. Semináre sú určené pre vlastníkov rodinných a bytových domov, ktorí uvažujú o investovaní do využívania obnoviteľných zdrojov energie, ale aj pre projektantov, inštalatérov, dodávateľov a ďalších záujemcov.

Podmienkou bezplatného vstupu na semináre je včasná registrácia prostredníctvom elektronického formulára. Podujatia sú pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Termíny a miesta konania seminárov

17.8.2015 – Trnava, Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5

18.8.2015 – Banská Bystrica, Hotel Dixon, Švermova 32

20.8.2015 – Košice, Hotel Yasmín, Tyršovo nábrežie 1

Prihlasovací formulár a program seminárov je k dispozícii na stránke SIEA tu:

https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-9363/pozvanka-na-seminare-vyuzivanie-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-domacnostiach/

Zdroj: SIEA