Slávnostné predstavenie OP KŽP na PO 2014-2020 (18.12.2014)